۳۲ -۱۳۶۴- گفتگو با امیر نادری به مناسبت نمایش دونده
راهم را یافته ام... (هوشنگ گلمکانی-مسعود مهرابی)
و

۳۲ -۱۳۶۴- نقدهای فیلم دونده: بخش اول:و
تورج نوروزی - پیروز کلانتری - غلام حیدری - داوود مسلمی - جواد طوسی - علی طالبی

۳۳ -۱۳۶۴-

The new moon Cellini watch case, 39 mm in cheap ceramic watch diameter, with 18ct Everose gold. In addition to reality, Cellini watch rolex perpetual watches moon or by the central pointer display date on the outer dial, the end of the rolex replica uk central pointer is a crescent.
گزارش محمد حقیقت از جشنواره نانت - مصاحبه با مدیران جشنواره، فیلیپ و آلن ژالادو
"دونده..." فیلم بزرگ جشنواره امسال بود

۳۳ -۱۳۶۴- نقدهای فیلم دونده: بخش دوم:و
جهان بخش نورایی - خسرو دهقان - محمد کیوان - ناصر زراعتی

فروردین -۱۳۷۰- بخشی از کتاب معرفی و نقد فیلم های امیر نادری
نوشته ی غلام حیدری (عباس بهارلو)
و

۱۷۹ -۱۳۷۴- دونده ده ساله شد: مانی پتگر - احمد امینی - حمیدرضا منتظری - امير پوریا -جواد طوسی    سعید عقیقی - محمد شکیبی - هوشنگ گلمکانی - مجيد اسلامی

۳۰۸ -۱۳۸۲- دونده...، بيست سال بعد
مانی پتگر - محمد حقيقت  - ايرج کریمی - هوشنگ گلمکانی - بهروز غریب پور - علیرضا زرين - بهزاد عشقی 

صنعت سینما - بهمن ۱۳۸۳-تجليل از دونده: حسام الدين مقامی کيا - ابوالحسن داوودی - بهروز غريب پور - نظام الدين کيايی - مانی پتگر