۵۸ -۱۳۶۶-گفت و شنود با ویم وندرس در جشنواره فیلم سیدنی ۱۹۸۷
تقدیم به سه فرشته سینما

۹۶ -۱۳۶۹-درباره قطار اسرار آمیز و گفتگو ی مجله تایم اوت با جیم جارموش

۱۳۵ -۱۳۷۱-گفتگو با دانلد ریچی, منتقد فیلم و تاریخ نگار سینمای ژاپن
انسان جستجوگر غربی در شرق

۱۵۰ -۱۳۷۲-یک دروغگوی صادق -فلینی از خودش می گوید -ترجمه-و

۱۵۷ -۱۳۷۳-گفتگو با برادران تاویانی (همراه با کلود گونزالس)و
سینما یعنی توانایی تصویر غیر ممکن

۱۵۹ -۱۳۷۳-گفتگو با جین کمپیون
مجذوب روابط در دنیای دور دست

۲۰۵ -۱۳۷۶-گفتگو با گادفری چشایر، منتقد آمریکایی (همراه با هوشنگ گلمکانی)و
ریشه در فرهنگی پیچیده و دیرپا

۲۲۵ -۱۳۷۷-شرح دیدار و گفتگویی با آکیرا کوروساوا:
بهشت همین دور و بر هاست

۲۷۱ -۱۳۸۰-گفتگو با جان سیمپسون, گزارشگر وبرنامه ساز تلویزیونBBC World

۳۷۴ -۱۳۸۶- گفتگو با اینگمار برگمن و ارلاند یوزفسون
فکر می کنم مرگ باید چیز جالبی باشد (ترجمه)