تصویر-۱۷زمستان-۷۳ گفتگو با سیف الله صمدیان درباره ی سینما سینما

روزنامه حیات نو۲۰فروردين -۱۳۸۱-گفتگو با سینا مطلبی و سام فرزانه
رها از قید و بند مستند

بولتن روزانه ی جشنواره یادگار، خرداد ۱۳۸۱- گفتگو با مجید صدقی
دغدغه ام هنر مدرن است

روزنامه اختر - ۱۳ اسفند -۱۳۸۱-گفتگو با علی اکبر افتخار (تبریز)
نخ اطلاعات و بادبادک خیال!

پیک سنجش ۸ اردیبهشت -۱۳۸۲-گفتگو با مریم السادات نوابی نژاد
کارهای دلی تر از دید من سینمایی تر است

روزنامه شرق میزگردی با شادمهر راستین و  روبرت صافاریان (لیلا نصیری ها)
بینش و نگرش و مولف نداریم

صنعت سینما۱۳۸۳- تجلیل دونده، گفتگو با حسام الدین مقامی کیا
نزاع آتش و یخ

مهر ماه ۱۳۸۶- مصاحبه ای درباره ی فیلم نگاه -چشم پنجره ای به روح است-و
مصاحبه کننده ها: سارا یوکویاما و شیهو کیمورو

روزنامه شرق -۶ مرداد۱۳۹۰- مصاحبه با پوریا جهانشاد
مستند باید به واقعیت ها برسد