۲۶۶ -۱۳۷۹-درباره "صدا و موسیقی" در نوزدهمین جشنواره فجر
تنها موسیقی است که می ماند

۲۸۲ -۱۳۸۰-درباره "صدا و موسیقی" در بیستمین جشنواره فجر
نخ و بادبادک

۲۸۹ -۱۳۸۱-ملاحظاتی درباره داوری در جشنواره ها  به بهانه "سومین هفته فیلم فروغ"
طعم گس جایزه

۲۹۳ -۱۳۸۱-گزارش هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان
همان بحث قدیمی "درباره ی..." و "برای..."!

۲۹۳ -۱۳۸۱-سینمای بازیگوش: درباره سینمای تجربی با نگاه به چهار فیلم کوتاه در جشنواره وارش
تجربه ای ران ی

۲۹۷ -۱۳۸۱-"صدا و موسیقی" در بیست و یکمین جشنواره قیلم فجر
کمی پچ پچ لطفا...

۲۹۸ -۱۳۸۲-چهار مستند تجربی کیش
"باید" و "نباید"

۳۴۳ -۱۳۸۴- "صدا و موسیقی" در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر
حس و احساس

۳۶۱ -۱۳۸۶- سینمای بازیگوش: جشنواره فیلم های تک پلانی
دیدن، نگاه کردن، تماشا کردن...