۱۶۷ -۱۳۷۳-گزارش چهل و یکمین جشنواره فیلم  سیدنی۱۹۹۴
نمایشگاه مستند های غیر متعارف و تجربی

۱۸۳ -۱۳۷۴- به مناسبت صد سالگی سینما
سینمای بازیگوش

سینمای نو -۱۳۸۰- ده سوال از ده مستندساز
درباره سینمای ديجيتال

روزنامه حیات نو۲۰فروردين -۱۳۸۱-گفتگو با سینا مطلبی و سام فرزانه
رها از قید و بند مستند

۲۹۳ -۱۳۸۱- سینمای بازیگوش: درباره سینمای تجربی با نگاه به چهار فیلم کوتاه در جشنواره وارش
تجربه ای ران ی

۲۹۸ -۱۳۸۲-چهار مستند تجربی کیش
"باید" و "نباید"

۳۰۲ -۱۳۸۲- بهمن کیارستمی
از کیارستمی تا کیارستمی

This new watch is equipped by Rolex developed automatic swiss watches winding mechanical movement, the moon will ensure the patent assembly accuracy on astronomy up to 122 years. Cellini moon watch equipped with Cellini watch omega brown crocodile leather watchband, collocation 18ct Everose gold crown folding buckle in Cellini series replica fake uk using the buckle it is for the first time.

۳۰۵ -۱۳۸۲شماره مخصوص ۲۰  سالگی مجموعه محبوب ترین یادداشت های منتقدان مجله فیلم
و(تجدید چاپ ـ سینمای بازیگوش ـ  شماره ۱۸۳)

۳۶۱ -۱۳۸۶- سینمای بازیگوش: جشنواره فیلم های تک پلانی
دیدن، نگاه کردن، تماشا کردن...

مهر ماه ۱۳۸۶- مصاحبه ای درباره ی فیلم نگاه -چشم پنجره ای به روح است-و
مصاحبه کننده ها: سارا یوکویاما و شیهو کیمورو