سلام سینما - گبه - زیبایی رباینده (برتولوچی) - خداحافظ جنوب، خداحافظ (هو شیائو شین) - روز هشتم (یاکو ون دورمل) - جستجوی ریچارد (آل پاچینو) - کانزاس سیتی (رابرت آلتمن) - قصه تابستان (اریک رومر) - ابرهای تودرتو (آکی کاریسماکی) - شکستن امواج (لارس فون تریر)و