دانلد ریچی - کیارستمی - آندرو ساریس - امیر نادری - ورنر هرتسوگ - ازو - توشیرو میفونه - پارک ژوراسیک - جان فورد - ژان رنوار - جان هیوستن - فلینی - آنجلوپولوس - سیدنی لومت - درسو ازوالا - تارکوفسکی