ژان لوک گدار - کیارستمی - کیسلوفسکی - هامون - باشو، غریبه کوچک - سلام سینما - کلوز آپ - همشهری کین - پری - داستان عامه پسند - لیلا - بچه های آسمان - سرزمین خورشید - مسافر جنوب - زیر درختان زیتون - اتاقی با چشم انداز - هنری پنجم - ریچارد سوم - بادکنک سفید - سهراب سپهری